Wednesday, October 12, 2011

Hintay Lakbay


Gaano man kalayo,
Handa kong lalakbayin.
Darating para sa 'yo,
Ako sana'y hintayin.

No comments:

Post a Comment